• ENTRAcode+

Możliwość otwarcia bramy dzięki indywidualnie programowanemu kodowi liczbowemu

ENTRAcode+ – system kontroli dostępu z indywidualnie programowanym kodem liczbowym. Umożliwia otwieranie bram również bez kluczy lub karty dostępu. Podświetlana klawiatura ułatwia wprowadzanie indywidualnego kodu liczbowego. ENTRAcode+ zapewnia trzy warianty montażu dostosowanej do danej sytuacji. Moduł podstawowy i wariant podtynkowy są zasilane prądem elektrycznym za pomocą przyłącza sieciowego. Wariant natynkowy pracuje z baterią.

Zalety produktu

Brak konieczności stosowania kluczy i karty dostępu
ENTRAcode+ wykorzystuje kod liczbowy liczący od 4 do 8 cyfr. które są dowolnie wybierane przez użytkownika.

Bezpieczeństwo dzięki kodowanemu systemowi radiowemu
System kontroli dostępu z kodowanym systemem radiowym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Kod Rollingcode jest szyfrowany 128-bitowo. Kompatybilność wsteczna nadajnika z systemem radiowym Somloq Rollingcode jest zawsze gwarantowana. Nie ma możliwości zwarcia oraz zmostkowania jak w systemach przewodowych.

Wskaźniki statusu LED
Za pośrednictwem zdefiniowanych sygnałów zintegrowane diody dostarczają dokładne komunikaty o stanie. Przykładowo użytkownik jest na czas informowany o wyczerpujących się bateriach czy o zakłóceniach.

Funkcje, które można ustawić
Funkcja czasu aktywności umożliwia ponowne wysłanie polecenia radiowego za pomocą dowolnego przycisku, aby n p. zatrzymać bramę garażową. Ustawić można również wysyłanie z opóźnieniem czasowym.